Effektive mesh – 45 min webinar

5. mars 2021 12:30 - 13:15 CET

Back to Events Calendar

Når du modellerer er det meshet som binder fysikken sammen med geometrien. I beste fall kan du lene deg tilbake og la det automatisk genererte meshet gjøre jobben. Men i enkelte tilfeller vil utformingen av meshet ha avgjørende betydning for beregningshastighet og nøyaktighet. I dette webinaret skal vi ta for oss ulike teknikker og verktøy du kan bruke for å lage et best mulig mesh.

Temaer for webinaret vil være:

  • fysikk-kontrollert kontra bruker-kontrollert meshing
  • strukturerte mesh
  • virtuell geometri for meshoperasjoner
  • adaptive mesh
  • import av mesh

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra PC, nettbrett, eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Effektive mesh – 45 min webinar

5. mars 2021 12:30 - 13:15 CET
Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Effektive mesh – 45 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Webinar Details

This event will be held online.

Date and Time

5. mars 2021 | 12:30 CET (UTC+01:00)

Speaker

Erlend Kristiansen
COMSOL

Erlend Kristiansen jobber som applikasjonsingeniør hos COMSOL i Norge. Han tok i 2000 en mastergrad ved NTNU innen teknisk kybernetikk. Erlend starta i COMSOL i 2012, og har tidligere arbeidet både ved universitetet og forskjellige teknologibedrifter i Trondheim.