Forståelse gjennom visualisering - 30 min webinar

12. mars 2021 12:30 - 13:00 CET

Back to Events Calendar

Når modellen din har konvergert og simuleringen er gjennomført gjenstår kanskje det viktigste, nemlig å forstå og tolke resultatene. Men hvordan sikrer du en best mulig forståelse? Kanskje består modellen av ulike typer fysikker med både stasjonære og transiente resultater i ulike dimensjoner. Dersom du kan fremstille de ulike resultatene i gode visuelle figurer vil dette kunne gi god forståelse av hva som skjer i komponenten. Varmetransport kan du for eksempel illustrere med et fargeplott, strømning kan vises med strømningslinjer og svake områder i en struktur kan vises med et spenningsplott. Dette kan gjerne vises i samme figur. Med bruk av lyskilder og ulike overflater som gjenspeiler materialene får du naturtro og realistiske bilder.

I dette webinaret går vi gjennom de ulike verktøyene i COMSOL Multiphysics® for postprosessering og visualisering av resultatene dine. Gjennom flere eksempler vil vi:

  • Vise hvilke verktøy som er tilgjengelig i COMSOL Multiphysics®*
  • Ulike typer plott og hvilke muligheter disse gir
  • Hvordan du kan kombinere ulike typer plott i en og samme visning

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra PC, nettbrett, eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Forståelse gjennom visualisering - 30 min webinar

12. mars 2021 12:30 - 13:00 CET
Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Forståelse gjennom visualisering - 30 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Webinar Details

This event will be held online.

Date and Time

12. mars 2021 | 12:30 CET (UTC+01:00)

Speaker

Andrea Vågen Edvardsen
COMSOL

Andrea Vågen Edvardsen jobber som applikasjonsingeniør hos COMSOL i Norge. Hun startet i COMSOL høsten 2019 etter å ha fullført en mastergrad i produktutvikling og produksjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.